Show contact information
Norsk  Informasjon  Drift og sikkerhet

Timekiosk AS tar drift og datasikkerhet på alvor ...

Timekiosk sikrer eget utstyr, kommunikasjonslinjer, utstyr som våre kunder eier og som driftes i vårt miljø, samt kundedata med egne rutiner og tekniske hjelpemidler i en Datasentral.

Datasentral hos ServeTheWorld
Datasentralen befinner seg i Oslo. ServeTheWorld er en av norges ledende leverandør av slike tjenester og står for leveranse av alle bygningsmessige løsninger, strømforsyning, øvrige fysiske sikringssystemer og tilgangskontroller.

Alt utstyr som maskinvare, backupsystemer, kommunikasjonsutstyr og infrastruktur er plassert i Datasentralen hvor det finnes tilstrekkelig kjøling, strømsikring, brannsikring og fysisk adgangskontroll.

Noen av egenskapene som tilbys av Datasentralen:

 • Fiberlinje direkte mot NIX
 • Redundant strøm (A og B kurs)
 • Redundante linjer
 • Redundant infrastruktur
 • Redundant UPS
 • Redundant system for temperatur, luftfuktighet og filtrering
 • Standby dieselgenerator ved strømbrudd
 • Overvåking av vaktselskap
 • Kameraovervåking 24 timer i døgnet
 • Kortleser ved alle ganger, dører og porter
 • Sikkerhetssluse ved inngang
 • Avanserte systemer for håndtering av lekkasjer, varme og røyk
 • 100% oppetidsgaranti på infrastruktur og backbone

Adgangskontroll
Datasentralen er sikret med adgangskontroll på flere nivåer. For tilgang til lokalene kreves et personlig adgangskort som regulerer tilgangen til lokaler og driftsfasiliteter. Kun de med behov for tilgang til Datasentralen har mulighet for tilgang til systemer, data og eventuelt utstyr.

Brannsikring
Datasentralen er sikret mot brann med automatiske slukningsanlegg. 

Batteribackup med Dieselgenerator
Datasentralen sikrer stabil strømleveranse gjennom doble UPS anlegg med batteribackup. Dieselgenerator benyttes for leveranse av strøm dersom batteribankene har behov for lading og vanlig nettstrøm ikke er tilgjengelig. Systemet for strømsikring inspiseres, vedlikeholdes og testes regelmessig. UPS systemer har døgnkontinuerlig overvåking med varslingsrutiner.

Kjølesystemer
Datasentralen har kjølemaskiner som besørger korrekt temperatur for datasystemene.  Alle kjølemaskiner er kontinuerlig overvåket.

Døgnkontinuerling overvåkning
Leverandørens lokaler inklusive Datasentralen har døgnkontinuerlig vaktbemanning.  Også alle tekniske anlegg som besørger kjøling, strømleveranse, adgangskontroll og brannvarsling/slukning  har overvåkingsløsninger som er døgnkontinuerlig bemannet.

Kun autorisert personell
Begrenset systemtilgang. Kun ansatte som kreves for å operere løsningene i Datasentralen får tilgang til systemer og lokaler.

Sikkerhetskopiering
Backup av databasene som lagrer systeminformasjon, websider, transaksjoner, bilder og andre kritiske kundedata skjer minst to ganger daglig. Backupdata tas ut av lokalene hvor driftssystemene kjører daglig og lagres i andre sikrede lokaler. Etter utløpet av hver måned flyttes backupdata til et tredje fjernlager, hvor dataene oppbevares i minst 10 år.

Hot Standby
Sentrale databaseservere benytter sikrede disksystemer (RAID) og er duplisert ved at det til enhver tid finnes en klar "hot standby" databaseserver tilgjengelig for rask overføring til nytt system om en sentral databaseserver skulle svikte. Hot standby serverene vil normalt være i full drift med data fra siste backup etter maksimalt en time etter at en feilretting er påbegynt.

Fordelte oppgaver
De sentrale tjenesteserverne utenom databaseserver(e) kjører på et antall webservere og andre tjenestemaskiner. Disse maskinene er hver for seg innbyrdes funksjonelt like og ved evt. feil på en servermaskin, vil de oppgaver denne utfører kunne overføres til andre maskiner. En flyttet serverfunksjon vil normalt være i full drift maksimalt en time etter at en feilretting er påbegynt.

Datasikkerhet
De sentrale serversystemene er sikret med brannmur, antivirus kontrollverktøy og andre sikkerhetsystemer. Ytterligere informasjon om disse sikkerhetssystemene kan etter vurdering av relevanse gis til enkeltpersoner, men da kun etter at en konfidensialitetserklæring er signert.

 
Logg inn:

Bruker:
Passord:

Antall besøkende:
Brukere: 6009201
Sider: 9569132

Copyright © 2000-2011 Timekiosk AS. All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
All prices are specified excluding VAT, unless otherwise stated.
Timekiosk AS general terms of delivery and payment apply for all sales and transactions.