Show contact information
Norsk  Support  Driftsstatus

Status: Ingen problemer er rapportert.

Timekiosk benytter sentralt to raske fiberlinjer mot Internett, som støtter "fail-over" og "load-sharing" fra kassene/klientsystemene. I vår serverpark er det minst tre servere som også betjener kassene i en "fail-over" og "load-sharing" konfigurasjon. Dette innebærer at systemene våre ikke er avhengig av en enkelt linje eller en enkelt front-end server.

Oppsummering oppetid systemer perioden 2006-2017:

Oppetid 2017: 99,99%
Oppetid 2016: 99,99%
Oppetid 2015: 99,99%
Oppetid 2014: 99,99%
Oppetid 2013: 99,99%
Oppetid 2012: 99,99%
Oppetid 2011: 99,97%
Oppetid 2010: 99,99%
Oppetid 2009: 99,97%
Oppetid 2008: 99,99%
Oppetid 2007: 99,99%
Oppetid 2006: 99,99%

Perioden: 2006-2017: 99,99429% oppetid.

På tross av at systemene ikke har vært "nede" utenom unntaksvise og kontrollerte server-restarter på nattetid mellom søndag og mandag, så oppgir vi uansett maksimalt 99,99% oppetid per år. For våre kunder har våre sentrale systemer i praksis vært tilgjengelige uten avbrudd siden 21.04.2012 (per: 02.11.2017), altså mer enn fem år uten driftsavbrudd.


Torsdag 15.02.2018, kl. 14:50 til 15:30: En databaseserver var nede. Dette påvirket nettsider og en rekke klientsystemer.
Oppsummering oppetid i 2017:

Timekiosk sine servere og sentrale systemer har vært tilgjengelige 99,99% av tiden i 2017 og det er ikke registrert feil eller ikke-kontrollert nedetid. Inkluderes våre datalinjer i oppetidsberegningen mot Internett er tilsvarende oppetid 99,99%.

Oppsummering oppetid i 2016:
Timekiosk sine servere og sentrale systemer har vært tilgjengelige 99,99% av tiden i 2016 og det er ikke registrert feil eller ikke-kontrollert nedetid. Inkluderes våre datalinjer i oppetidsberegningen mot Internett er tilsvarende oppetid 99,99%.

Oppsummering oppetid i 2015:
Timekiosk sine servere og sentrale systemer har vært tilgjengelige 99,99% av tiden i 2015 og det er ikke registrert feil eller ikke-kontrollert nedetid. Inkluderes våre datalinjer i oppetidsberegningen mot Internett er tilsvarende oppetid 99,99%.

Oppsummering oppetid i 2014:
Timekiosk sine servere og sentrale systemer har vært tilgjengelige 99,99% av tiden i 2014 og det er ikke registrert feil eller ikke-kontrollert nedetid. Inkluderes våre datalinjer i oppetidsberegningen mot Internett er tilsvarende oppetid 99,99%.

Tirsdag 12.08.2014, kl. 13:30 til 14:10: Mindre forstyrrelser og ustabile linjer i korte perioder hos våre leverandører.

Oppsummering oppetid i 2013:
Timekiosk sine servere og sentrale systemer har vært tilgjengelige 99,99% av tiden i 2013 og det er ikke registrert feil eller ikke-kontrollert nedetid. Inkluderes våre datalinjer i oppetidsberegningen mot Internett er tilsvarende oppetid 99,99%.
Oppsummering oppetid i 2012:
Timekiosk sine servere og sentrale systemer har vært tilgjengelige 99,99% av tiden i 2012. Inkluderes våre datalinjer i oppetidsberegningen mot Internett er tilsvarende oppetid 99,99%.

Lørdag 21.04.2012, 02:00 til 13:45: Internett linjen ustabil og nede i korte perioder grunnet svikt i leveranse fra vår leverandør.
Onsdag 28.03.2012, 12:30 til 12:35: Restart av en frontend server. Enkelte tjenester ble påvirket.
Fredag 24.02.2012, 11:10 til 11:20: Problemer med Internett trafikk utenfor vår kontroll.
Oppsummering oppetid i 2011:
Timekiosk sine servere og sentrale systemer har vært tilgjengelige 99,97% av tiden i 2011. Inkluderes våre datalinjer i oppetidsberegningen mot Internett er tilsvarende oppetid 99,97%.
Fredag 11.03.2011, 14:20 til 14:41: Generelle problemer med Internett trafikk utenfor vår og våre leverandørers kontroll.
Mandag 17.01.2011, 08:00 til 10:45
(samt ustabilitet fra søndag 16.01.2011, kl. 11:30 til mandag 17.01.2011, kl. 08:00). En databaseserver stoppet grunnet feil på et RAID system. Reserveserver ble kjørt i drift som planlagt, men det tok litt lenger tid enn ønsket å få full drift da overføring av det siste backup datasettet krevde fysisk tilgang til en server. Tilgangen til alle backup datasett er forbedret i etterkant for å sikre at oppstart av reserveserver skal kunne skje innen målet på en time. 
Oppsummering oppetid i 2010:
Timekiosk sine servere og sentrale systemer har vært tilgjengelige 99,99% av tiden i 2010. Inkluderes våre datalinjer i oppetidsberegningen mot Internett er tilsvarende oppetid 99,99%. Serversystemene har innen normal arbeidstid kl. 08:00 til kl. 22:00 ikke hatt nedetid. 

Onsdag 08.09.2010, mellom kl. 17:05 til 17:25: Leverandørens datalinje falt ut.
Oppsummering oppetid i 2009:
Timekiosk sine servere og sentrale systemer har vært tilgjengelige 99,97% av tiden i 2009. Inkluderes våre datalinjer i oppetidsberegningen mot Internett er tilsvarende oppetid 99,97%.

Omlegging til reserveløsninger har ved feil fungert som planlagt.
Tirsdag 01.12.2009, perioder mellom kl. 12:00 til 14:00:
 Noe problemer med en webserver og kalenderssystemene på en frontend server. Sistnevnte løst etter ca. 40 minutter, mens webserveren var nede i ca. en time totalt. 
Lørdag 10.10.2009, kl. 22:00 til søndag kl. 02:00:
Alle Timekiosk sine servere og sentrale infrastruktur ble i løpet av natten flyttet til Digiplex sitt datadriftsmiljø. Med unntak av noe nedetid for enkelte nettsteder og mindre avvik i epost tjenestene de følgende dagene innebar flyttingen kun nedetid som planlagt. Ny og kraftigere brannmur ble installert og datalinjene ble oppgradert til 3-5 ganger høyere kapasitet.
Torsdag 02.04.2009, kl 09:20 til 10:30:
En webserver feilet og alle tjenestene ble flyttet til en annen maskin. Noen få nettsteder ble påvirket.
Den aktuelle serveren som har sviktet ved tre anledninger i 2009 (02.04, 31.03 og 14.03) er nå faset helt ut og erstattet av nye maskiner.
Tirsdag 31.03.2009, kl. 23:05 til 23:50: Flere ikke planlagte omstarter på en webserver grunnet antatt feil på en disk. Endel nettsteder ble påvirket i perioder innen tidsrommet.
Lørdag 14.03.2009, kl. 08:00 til 09:55: Driftsstans på en enkelt frontend-/webserver grunnet diskproblemer. Noen klientsystemer og en rekke nettsteder ble berørt. Noen websteder var nede til kl. 10:45 og enkelte klientprogrammer fikk periodevis ikke koblet seg opp i tidsrommet frem til kl. 11:45.

Oppsummering oppetid i 2008:
Timekiosk sine servere og sentrale systemer har vært tilgjengelige 99,99% av tiden i 2008. Inkluderes våre datalinjer i oppetidsberegningen mot Internett er tilsvarende oppetid 99,99%. 2008 er det tredje året på rad hvor Timekiosk AS har minst 99,99% oppetid på sentrale systemer.

Omlegging til reserveløsninger har ved feil fungert som planlagt.
Fredag 22.08.2008, kl. ca. 21:50 til 22:55: Kritisk harddiskfeil varslet på en epostserver. Epost tjenestene ble flyttet permanent til standby reserveserver. Byttet innebærer betydelig forbedret ytelse. Flytting til ny server skjedde i løpet av ca. en time uten tap av data/eposter.
Februar
2008: For å forbedre driftsikkerheten og innføre bedre "fail-over" rutiner og støtte for reserveløsninger har Timekiosk AS gjort omfattende forbedringer av sine systemer i løpet av februar 2008. Disse forbedringene innebærer også betydelig ytelsesforbedringer. Endringene omfatter bytte av hoveddatalinjer til tre ganger mer kapasitet, oppgradering til kraftigere sentrale servere, ekstra reservemaskiner, installasjon av en reservedatalinje og overgang til nye versjoner av programvaren for de sentrale systemer. Omleggingene er forventet å gi tjenestene våre enda bedre ytelse, større sikkerhet mot bortfall av datalinjer/maskiner og ikke minst er omleggingen en klargjøring for en rekke nye funksjoner i systemene som vil bli lansert i månedene og årene som kommer. 
Onsdag 27.02.2008, ca. kl. 12:30: Noen korte avbrudd grunnet bytte og restart av en ustabil server og restart av hovedruter. Årsaken var en programvarefeil relatert til oppgradering av datalinjer og serversystemer generelt. Feilen berørte enkelte klientsystemer. Flytting av servertjenestene ble forøvrig gjennomført i løpet av 2-3 minutter etter at symptomene ble varslet og feilen isolert.
Torsdag 21.02.2008, fra kl. 12:25 til 13:10: En enkelt tjenesteserver for klientsystemene var utilgjengelig grunnet en ruting/DNS feil som oppstod i forbindelse med oppgradering av en servertjeneste natten før. Ingen andre systemer ble berørt av feilen. Enkelte klientsystemer ble berørt.
Oppsummering oppetid i 2007:
Timekiosk sine servere og sentrale systemer har vært tilgjengelige 99,99% av tiden i 2007. Inkluderes våre datalinjer mot Internett er tilsvarende oppetid 99,98%.
Backup rutiner og reserveløsninger har ved bortfall av strøm m.v. fungert som planlagt.
Lørdag 27.10.2007, fra kl. 23:10 til søndag 28.10.2007, kl. 00:05: Sentrale systemer ble tatt ned for oppgradering av databaseserver og installasjon av flere maskiner. De fleste systemene var i full drift etter ca. 30 minutters driftsstans. Ved spørsmål - ta kontakt med vår support.


Oppsummering oppetid i 2006:
Timekiosk sine servere og sentrale systemer har vært tilgjengelige 99,99% av tiden i 2006. Inkluderes våre datalinjer mot Internett er tilsvarende oppetid 99,83%.
Backup rutiner og reserveløsninger har ved bortfall av strøm m.v. fungert som planlagt.
Mandag 18. desember 2006, ca. kl. 16:20 til 16:40: Feil på datalinjen fra vår leverandør.
Lørdag 18. november 2006, kl. 00:30 til 14:25: Feil på vår datalinje grunnet strømbrudd og skade på utstyr hos vår datalinje leverandør. Sentrale systemer var operative, men det var ingen tilgang til disse grunnet bortfallet av datalinjen. Følges opp med tiltak for å etablere redundans på datalinjesiden. Vår leverandør jobbet med feilutbedring fra kl. 01:30 lørdag natt og normalt skulle feilen vært utbedret i løpet av maksimalt et par timer. Av spesielle grunner tok det lenger tid enn vanlig å fremskaffe reservedeler.
Fredag 20. oktober og lørdag 21. oktober 2006: I forbindelse med et planlagt bytte av hovedbrytere i Det norske Veritas sitt datarom ble våre servere tatt kontrollert ned i ca. 10-15 minutter til sammen to ganger. Dette ble gjort etter kl. 21:00 begge kvelder. I tillegg oppstod et kort nettverksbrudd en gang ca. kl. 17:15 lørdag ettermiddag i forbindelse med omleggingen.
Mandag 26. juni 2006 - kl. 14:00: Noe problemer med en e-post server. Normal drift fra kl. 19:30. 
Onsdag 7. juni 2006 - kl. 15:10: Omfattende strømutfall på Høvik, men batteribackup og dieselaggregat ble umiddelbart satt i drift på datarommet og alle sentrale servere og kommunikasjon mot omverden fungerte uten avbrudd og uten problemer, bortsett fra en e-post server som var ute av drift frem til kl. 16:50.
Timekiosk AS benytter et system hvor enhver feil som oppstår hos våre kunder eller i de sentrale systemene blir rapportert direkte inn til vårt driftssenter.

Våre systemer forbedres og videreutvikles kontinuerlig med basis i endringsønsker fra våre kunder, planlagte forbedringer og feil som automatisk rapporteres til vårt driftssenter.

Som pålogget kunde vil du til enhver tid selv enkelt kunne laste ned og installere den siste versjon av programvaren ved å velge "Programvare" i menyen til venstre (valget er bare synlig i menyen når du er pålogget dette webstedet)

 
Logg inn:

Bruker:
Passord:

Antall besøkende:
Brukere: 6009239
Sider: 9569170

Copyright © 2000-2011 Timekiosk AS. All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
All prices are specified excluding VAT, unless otherwise stated.
Timekiosk AS general terms of delivery and payment apply for all sales and transactions.