Show contact information
Norsk  Support  Redigering  Hurtigguide


Symbol

Beskrivelse / funksjon


ArticleAdd

Legg til artikkel / side. Ved å klikke på dette symbolet opprettes det en artikkel som du kan redigere selv og hvor du kan legge til tekst, bilder og linker til andre sider og websteder. Den siden du nå leser er en slik artikkel eller webside.

Artikkelen blir opprettet på det stedet i menyene du befinner deg. Når du legger til en artikkel bør du ved første lagring angi hvem som skal få lov til å se og redigere den aktuelle artikkelen.

NB! Når du oppretter eller redigerer en artikkel må du alltid velge "Lagre" for å oppdatere de endringene som er gjort. Klikkes det et annet sted i menyene forsvinner endringene som er gjort.

Mer informasjon: Sideredigering  Rettigheter


ArticleProps

Redigere artikkel / side. Klikk dette symbolet for å endre en artikkel. Du kan endre tekst, legge til eller fjerne bilder og endre formattering ved å velge denne funksjonen.

Vi anbefaler at en bygger opp en side ved bruk av tabeller fordi det gjør det lettere å plassere tekst og bilder i forhold til hverandre og justere formatteringen på sidene.

NB! Når du oppretter eller redigerer en artikkel må du alltid velge "Lagre" for å oppdatere de endringene som er gjort.

Mer informasjon: Sideredigering  Rettigheter


ArticleDelete

Slett artikkel / side. Klikk dette symbolet for å slette en enkelt artikkel / webside. Bruk dette valget kun når du er helt sikker på at artikkelen ikke kan være aktuell senere eller brukes et annet sted på ditt websted. Bilder som vises på den aktuelle siden blir ikke slettet, men vil fortsatt være tilgjengelig i Bildeadmin og på andre sider.

For å fjerne en artikkel fra en meny anbefaler vi generelt at du benytter valget "Fjern link" ArticleUnLink  istedetfor.

Mer informasjon: Bildeadmin


FolderAdd

Legg til kategori. Dette valget oppretter en ny kategori / mappe på det stedet i menyen du befinner deg. I en kategori kan du legge til artikler og nye kategorier. På denne måten kan du bygge opp en menystruktur etter eget ønske.

Ved opprettelse av en kategori bør det gis leserettigheter til de brukere som skal se kategorien og det innholdet som ligger under den aktuelle kategorien. Angi et kort og presist navn, som helst ikke strekker seg over flere linjer i menyene.

NB! Når du oppretter en kategori må du alltid velge "Lagre" for å oppdatere de endringene som er gjort.

Mer informasjon: Menystruktur  Rettigheter


FolderProps

Endre en kategori. Bruk dette valget for å endre navnet på et menyvalg / kategori og for å endre rettigheter til det aktuelle menyvalget.

NB! Når du redigerer en kategori må du alltid velge "Lagre" for å oppdatere de endringene som er gjort.

Mer informasjon: Menystruktur  Rettigheter


FolderDelete

Slett en kategori. Dette valget er mulig dersom du har tømt en mappe / kategori for annet innhold som artikler og andre mapper. Valget fjerner den aktuelle mappen.

Mer informasjon: Menystruktur 


ArticleLink

Hent inn eksisterende artikkel. Henter og viser en eksisterende artikkel / webside på det stedet du står på i menystrukturene. På denne måten kan du vise den samme artikkelen flere steder på ditt websted. Endrer du den et sted vil endringen også gjelde andre steder artikkelen er "koblet" inn.

Brukes eksempelvis for å legge inn en side med kontaktinformasjon på alle undermenyvalgene i menystrukturen, slik at man slipper å skrive den samme informasjonen flere ganger.

Mer informasjon: Menystruktur 


ArticleUnLink

Fjern kobling til artikkel. Velg dette symbolet hvis du ønsker fjerne artikkelen fra det aktuelle stedet i menystrukturen. Artikkelen slettes ikke fra systemet og kan senere hentes inn ved å velge "Hent inn eksisterende artikkel." ArticleLink

Mer informasjon: Menystruktur 

 
Logg inn:

Bruker:
Passord:

Antall besøkende:
Brukere: 6009281
Sider: 9569213

Copyright © 2000-2011 Timekiosk AS. All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
All prices are specified excluding VAT, unless otherwise stated.
Timekiosk AS general terms of delivery and payment apply for all sales and transactions.